Zambian Natural Emerald

Cut Grade > Uncut

  • Natural Beautiful Uncut Zambian Green Emerald Rough Specimen Faceting
  • Natural Beautiful Uncut Zambian Green Emerald Rough Specimen Faceting